MOBILE APP

Privacy- en cookieverklaring website

Privacyverklaring website www.maxx-app.nl

 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens die u via deze website www.maxx-app.nl aan ons verstrekt (hierna: “de Website”). Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: info@trimbos.nl (hierna: “het Trimbos-instituut”).

 

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van uw rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), kunt u contact opnemen via maxx@trimbos.nl.

 

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, via fg@trimbos.nl. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als u niet tevreden bent over hoe het Trimbos-instituut uw klacht afhandelt of als u uw klacht liever niet bij het Trimbos-instituut indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

 3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?

 5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 6. Met wie delen wij uw gegevens?

 7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 8. Wat zijn uw rechten?

 9. Cookies?

 10. Wijzigingen

                                                                                           

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.

 

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

 

Via deze website worden alleen persoonsgegevens verzameld via het contactformulier.

Indien u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld: uw naam, uw e-mailadres en de gegevens die u in het tekstveld invult. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw vragen te beantwoorden.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 

Wij verwerken de persoonsgegevens die u via het contactformulier achterlaat op grond van uw toestemming.

 

4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?

 

Nee. De Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18.

 

Wij kunnen helaas niet controleren of iemand wel of niet de waarheid spreekt over zijn/haar geboortedatum, waardoor het voor zou kunnen komen dat wij toch gegevens ontvangen die zijn achtergelaten door iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Mocht u aanleiding hebben te denken dat dit het geval is, neem dan contact met ons op zodat we de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

 

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

De persoonsgegevens ontvangen via het contactformulier worden binnen 8 weken na afronding van uw verzoek tot informatie verwijderd. Indien nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of de afwikkeling van een gerechtelijke procedure kunnen de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard.

 

6. Met wie delen wij uw gegevens?

 

We slaan uw gegevens op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee uw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als u van ons mag verwachten.

We verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij het Trimbos-instituut op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

 

7. Hoe beveiligen we uw gegevens?

 

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

8. Wat zijn uw rechten?

 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig. Daarnaast heeft u het recht:

 

 1. op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

 2. op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

 3. In bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 4. In bepaalde gevallen: om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt.

 5. om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

U kan uw rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven genoemde contactpersoon.

 

Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat daarna de Website of onderdelen daarvan niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.

 

Indien wij uw e-mailadres al hebben verwijderd kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van uw rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij u horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

9. Cookies?

De Website gebruikt de cookies zoals vermeld in onze ‘Cookieverklaring website www.maxx-app.nl' hieronder.

 

10. Wijzigingen

 

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We geven in de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien u contact met ons op wilt nemen te bekijken of de contactgegevens nog up-to-date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 mei 2019.

                                                                                                      ***

Cookieverklaring website www.maxx-app.nl

 

Maxx-app.nl is een website van het Trimbos-instituut gevestigd aan de Da Costakade 45 te Utrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken (hierna samen te noemen “cookies”). Bij het gebruik van cookies worden bij een bezoek aan een website gegevens opgeslagen dan wel uitgelezen op uw apparaat.

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke cookies worden gebruikt.

 

Wij maken onderscheid in functionele, analytische en andere cookies. De functionele en analytische cookies worden standaard geplaatst.

Andere cookies kunnen verschillende soorten doeleinden hebben en worden pas geplaatst wanneer u uw toestemming daarvoor geeft.

 

Deze website maakt geen gebruik van dit soort cookies.

Hieronder leest u meer over de cookies die via deze website worden of kunnen worden geplaatst en hun doeleinden.

 

Deze cookieverklaring bevat de volgende informatie:

 1. Functionele cookies

 2. Analytische cookies

 3. Aanpassen Browser instellingen

 4. Wijzigingen cookiebeleid

 5. Vragen en contact

   

1. Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de communicatie over het netwerk dan wel om de gevraagde functionaliteiten binnen de website mogelijk te maken, zoals:

 • sessie management;

 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;

 • het laden van fonts van een externe bron;

 • het optimaliseren van de zoekmachine van de website, door bij te houden waar je op zoekt, gerelateerde resultaten weer te geven en mogelijk cross-verwijzingen naar andere Trimbos sites tonen.


Deze website gebruikt de volgende functionele cookies:

 

 

2. Analytische cookies

Met behulp van analytische cookies meten wij, onder andere met behulp van software van derden, hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies gebruiken wij:

 • om het aantal bezoekers te meten;

 • om de volgorde van de door een bezoeker bezochte pagina’s te bepalen;

 • de tijdsduur van elk bezoek aan onze webpagina’s te meten;

 • om te bepalen of webpagina’s, of bepaalde routes binnen de website, of de website als geheel aangepast of geoptimaliseerd moeten worden.

Daarvan worden statistische rapportages gemaakt die niet herleidbaar zijn tot personen.

 

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld conform de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens van 6 maart 2018. Dit betekent dat wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten. Daarbij zijn wij overeengekomen dat:

 1. het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd voordat het wordt opgeslagen;

 2. de instelling “gegevens delen” is uitgezet, en;

 3. wij geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Deze website gebruikt de volgende analytische cookies:

 

3. Aanpassen Browser instellingen

 

Het is mogelijk om uw browserinstellingen zodanig aan te passen dat u voor het plaatsen van cookies een waarschuwing ontvangt of het plaatsen van een of meerdere cookies weigert. Ook cookies die al geplaatst zijn, kunnen via de browserinstellingen worden verwijderd.

Als u cookies weigert of verwijdert kan het wel zijn dat de website niet meer goed functioneert.

Hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan of raadpleeg de helpfunctie van uw browser.
 

 

Via www.youronlinechoices.eu is het ook mogelijk om cookies van specifieke partijen uit te zetten.

4. Wijzigingen cookiebeleid

Wij kunnen deze cookieverklaring van tijd tot tijd aanpassen als daartoe aanleiding is. Wij adviseren u om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. De laatste versie vindt u altijd op deze webpagina.

5. Vragen en contact

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en uw rechten kunt u hierboven lezen in onze ‘Privacyverklaring website www.maxx-app.nl'.

Het Trimbos-instituut heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming. Heeft u een vraag of een klacht op het gebied van privacy bij het Trimbos-instituut? Stuur dan een e-mail naar fg@trimbos.nl.

Deze cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 april 2019.

                                                                                                    ***

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Trimbos-instituut 2018